Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
no
XVIII. R. K. S. Apeldoorn.
Aardrijkskunde.
1. Teeken den spoorweg van's-Hertogenbosch naar Utrecht
met de belangrijkste stations en met aanwijzing van de
rivieren, welke door dezen spoorweg worden gesneden.
2. Zeg zoo duidelijk mogelijk, waar het eiland Kreta ligt.
3. Noem de werelddeelen, die in 't westen door een Oceaan
worden begrensd. Hoe heeten die Oceanen?
4. Welke grondsoorten vindt men in Noord-Holland, ten
zuiden van de lijn Zand voort—Haarlem—Amsterdam ? Waar-
mede houdt de bevolking zich daar bezig?
Geschiedenis.
Maak een klein opstel over één van de volgende onder-
werpen :
1. De oorzaken van den 80-jarigen oorlog.
2. Het jaar 1672.
189 8.
XVII. R. K. S. Deventer.
Aardrijkskunde.
1. Wat zou er van Nederland overschieten, als de spiegel
der Noordzee 100 M. rees?
2. Noem de eindpunten der volgende kanalen, maar zoo,
dat ge telkens het hoogste der beide punten het eerst noemt:
het Stadskanaal, het Oranje-kanaal, de Dedemsvaart, het
Apeldoornsche kanaal, het Stieltjes-kanaal, de Zuid-Willems-
vaart.
3. Het water der Zuiderzee is veel minder zout dan dat
der Noordzee; hoe zou dat zoo komen?
4. Men zegt: „LJmuiden is de voorhaven van Amsterdam".
Wat beteekent dit? Geef meer voorbeelden van voorhavens
uit het binnen- en buitenland en zeg, zoo nauwkeurig als ge
kunt, waar ze liggen.
5. Teeken een kaartje van Zeeuwsch-Vlaanderen.