Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
VII. R. K. S. Deventer.
Geschiedenis.
1. Over welke Nederlandsche gewesten heeft Karei V
geregeerd, die Filips de Schoone niet bezat?
2. Wie werden er in de jaren 15B7 en 1592 door Filips II
met de landvoogdij over de Nederlanden bekleed ? Voeg er
den duur van ieders bewind bij.
3. Wie hebben het tegenwoordige Zeeuwsch-Vlaanderen,
vroeger Staats-Vlaanderen, op de Spanjaarden veroverd ? Noem
eenige feiten, welke op die verovering betrekking hebben.
4. Gedurende welke jaren heette ons land Bataafsche
Republiek ? Hoe heette het voor en na dien tijd ?
5. Heeft ons land na 1815 nog iets te doen gehad met
Frankrijk ? Zoo ja, wat weet ge daarvan ?
6. Kent ge ook eenige koloniën, welke wij vroeger bezaten
en nu niet meer hebben ? Wanneer werden die koloniën
afgestaan ?
VIII. R. K. S. Maastricht.
Geschiedenis.
1. Welke zeehelden kent gij ? En onder welken stadhouder
leefden zij ?
2. Welke personen hebben in Nederland na 1800 aan 't
hoofd van 't bestuur gestaan?
3. Vertel iets van Jan de Witt.
4. De Nederlanden behoorden in 800 tot het Rijk van
Karei den Grooten, later waren zij bij Duitschland, nog veel
later bij Spanje. — Vertel eens in 't kort: hoe zijn zij bij
Duitschland en hoe bij Spanje gekomen ?
X. R. K. S. Apeldoorn.
Kaartschetsen.
A.
Teeken in hoofdtrekken een kaartje van de Zuiderzee.
(Omtrek ; namen der aangrenzende provinciën ; eilanden ; be-
langrijke wateren, die er in uitloopen; enkele kustplaatsen^.