Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
1896
IV. R. K. S. Haarlem.
Aardrijkskunde.
1. Door welke wateren en langs welke plaatsen leidt de
scheepvaartweg van Duitschland (Emmerik) naar Antwerpen ?
2. Maak, met de Veluwe als voorbeeld, duidelijk, dat de
middelen van bestaan hoofdzakelijk afhangen van de gesteld-
heid des bodems.
3. Hoe vaart men van Rotterdam naar Maastricht? Door
welke wateren en langs welke plaatsen?
4. Welke laagveenstreken kent gij in ons land? Welke
zijn er de hoofdmiddelen van bestaan ? Kent gij er belang-
rijke marktplaatsen?
Vaderlandsche Geschiedenis.
Maak een opstel over de jaren 1559—1568.
Maak een opstel over de jaren 1579—1588.
VI. R. K. S. Nijmegen.
Geschiedenis.
1. Maak een chronologisch overzicht van 1650—1700.
2. Vertel in een kort opstel, wat ge weet van:
Maximiliaan van Oostenrijk,
Prins Willem V, Koning Willem I.
A a r d r ij k s k u n d e.
1. Maak een opstel over dat gedeelte van de westkust
van Nederland, dat gelegen is tusschen Den Helder en den
Hoek van Holland.
2. Schets een kaartje van de provincie Groningen, en
geef daarop aan, waaraan die provincie grenst, benevens de
voornaamste spoor- en waterwegen en de belangrijkste plaatsen,
die men er vindt.