Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
5
4. De(n) ongelukk;ige(n) man, die gisteren op de ijsbaan
zoo hevig bloedde, zal de linkerarm, die gekneusd is, misschien
moeten worden afgezet.
5. In die lage weiden groeien vele biezen en russchen.
6. Menig dwepend toonkunstenaar beproefde door zachte,
weemoedige klanken van citer of luit het murmelend gekabbel
der kleine golfjes na te bootsen, doch in zijn lied, hoe gevoel-
vol ook, miste men de(n) geheirazinnige(n) toon, die daar
klonk in de eentonige melodie van de over de keisteentjes
ruischende en bruisende beken.
7. De bestede moeite werd ruimschoots beloond; na veel
inspanning haalde men de(n) drenkeling nog levend op
het droge.
189 6.
III. G. K. S. Amsterdam.
1. Ter invulling:
Men zal de dijken versterken, opdat......
Men zal de dijken versterken, omdat......
Ik bezocht hem dagelijks, ofschoon......
De timmerman kon geen werk krijgen, niettemin......
De school in deze straat is nog niet uit, vandaar dat..,
De zieke had in spijt van......toch het bed verlaten.
2. Maak zinnen, waaruit blijkt, dat de volgende woorden
meer dan één beteekenis hebben.
inval, besluit, stelling, partij, zucht, stem, last, aanleggen,
aannemen.
3. Schrijf een brief aan een vriend of een vriendin :
Een felicitatie met het nieuwe jaar.
Hoe ge de kerstvacantie hebt doorgebracht.
Uw plan om meê te doen aan het examen voor de Kweek-
school, enz.