Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
XXX. R. K. S. Apeldoorn.
Duidelijk beredeneeren.
292. Iemand betaalt eene schuld met 10 rijksdaalders en
verder met kwartjes. Hij betaalt in het geheel zooveel geld-
stukken, als hij guldens schuldig is. Hoeveel kwartjes geeft hij ?
293. Hoeveel dM^. is gelijk aan
[(7V2 - '/s + -} 3-^4 X : (3' - 2«/,,) j ] HA ?
Hoeveel H.L. is gelijk aan
(3,875 + 300 X 0-015 : 0.5 X 0,125) DS?
(De bewerkingen uitvoeren zonder de tiendeelige breuken
eerst tot gewone te herleiden.)
294. Welken invloed heeft het op de waarde van eene
gewone breuk, als men bij teller en noemer een zelfde getal
optelt? Beredeneer uw antwoord en licht het met voor-
beelden toe.
295. Teeken zoo goed mogelijk een vierkant van 4 cM^.
en zet bij de opeenvolgende hoekpunten de letters A, B, C
en D. Verdeel de zijde A B in een stuk A E en een stuk
E B, zoodat A E 3-maal zoo groot is als E B. Verdeel de
zijde D C in een stuk D G en een stuk G C, zoodat D G •''/s
is van D C. Verbind G met E. Bereken de oppervlakte van
tiguur AEGD, en van EBCG.
296. Jan en Piet hebben beiden peren gekregen. Het aantal
peren van Jan staat tot dat van Piet als 2 tot 3. Jan geeft
2 peren aan zijn zusje. Piet geeft 5 aan zijn broertje en 1 aan
Jan. Nu hebben Jan en Piet evenveel peren. Hoeveel peren
had Piet eerst?
XXXI. Bisschoppelijke Kweekschool
's-Hertogenbosch.
297. Koopt iemand 5 M. laken, dan houdt hij f 10 over;
koopt hij 8 M., dan komt hij f5 te kort. Hoe duur is 1 M.?
298. A legt 4 K.M. per uur af, B 5 K.M.; A. gaat 1'/+
uur langer dan B en nu hebben ze evenveel afgelegd. Hoe-
lang heeft B gegaan?