Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
255. Verander den volgenden vorm in een gedurig product
en bepaal de waarde daarvan:
2'/, : 5 . 2'k : 7 . 5'/, : 1%,
: 41 • : 1% ' I'.n:^'/,
256. Van twee breuken, die denzelfden teller hebben, is
de som der noemers 123. Als de breuken gelijk zijn aan ^^
en ®/7, welke breuken zijn dan bedoeld ?
257. Twee kapitalen, die 5000 gld. verschillen, staan op
rente en wel het eene, dat f175 interest meer opbrengt dan
het andere, tegen 4 en het andere tegen 5 pCt. Hoe groot is
elk kapitaal?
258. Een vader is 48 jaar, zijn zoon 18 jaar. Na hoeveel
jaar zijn vader en zoon samen 3'/2 maal zoo oud als de zoon ?
259. In een bak, van binnen lang 2 M., breed 1 M. en
diep 5 dM. en gedeeltelijk met water gevuld, dompelt men
een steenen kubus met ribben van 4 dM., waardoor 26 li.
water uit den bak vloeit. Tot hoe hoog was die bak eerst
gevuld ?
XXVII. R. K. S. Deventer.
260. Van een partij rogge verkoopt iemand even dikwijls
8 HL. ä f5,50 als ,6 HL. ä f5,40. Hij verliest op beide
gedeelten evenveel. Bereken den inkoopprijs van 725 HL. ?
261. Trekt men drie getallen beurtelings van hun halve
som af, dan zijn de resten 32'/.^, 20'/^, en i'j.,. Welke zijn
die getallen ?
262. f 6000 geeft in 8 maanden 1'%,-maal zooveel rente
als f 4800 in 7 maanden. Het eerste kapitaal staat tegen
evenveel minder dan 3 pCt. 'sjaars uit als het tweede kapitaal
meer dan 3 pCt. 'sjaars opbrengt. Hoeveel rente brengen de
twee kapitalen samen in een jaar op ?
263. Van een rechthoekig bleekveld is de omtrek 84,6 M.
Hoe groot is dit bleekveld, als 4-maal de breedte 2 M. en
6 dM. meer is dan 3-maal de lengte?
264. Het product van twee getallen verandert niet, als
men het eerste door 22/..5 deelt en het tweede met 120 ver-
meerdert. Het verandert ook niet, als men het eerste met 12
vermeerdert en het tweede met 8 vermindert. Welke zijn die
getallen ?