Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
240. Vul in:
j(3V.-2, 2); 3, 3-...j XO + =
241. Een rechthoekige balk lang 8 M., breed 3 dM. heeft
een oppervlakte van 729 dM^. Hoeveel kubieke kwartmeters
hout is er aan dien balk?
189 9.
XXV. R. K. S. Haarlem.
242. A bezit een kapitaal, dat 12 pCt. meer bedraagt dan
dat van B. B bezit 16 pGt. meer dan C en C 20 pCt. meer
dan D.
A verliest door een ongeluk het derde deel van zijn geld
en heeft nu f 1516.80 meer dan D. Hoeveel bezitten B en
C elk?
243. A, B en C kunnen samen een werk verrichten in
6 dagen. A zou het alleen kunnen doen in 24 dagen. Nadat
zij met hun drieën 2 dagen gewerkt hebben, wordt A ziek.
In hoeveel tijd kunnen B en C het werk voltooien ?
244. Een boterhandelaar heeft 52 vaten boter, ieder van
40 K.G., gekocht tegen f 1.20 het K.G. Hij vermengt deze
boter met half zooveel margarine en verkoopt het mengsel
met 20 pCt. winst voor f 3556.80. Hoeveel kostte de bijge-
voegde margarine per K.G. ?
245. Een besteller van een station in Amsterdam had op
Maandag, Dinsdag en Woensdag gemiddeld f 1.50 per dag
verdiend; op Dinsdag, Woensdag en Donderdag gemiddeld
per dag f 1.70. Donderdag had hij een goeden dag, toen ver-
diende hij f 3.10. Hoeveel heeft hij op Maandag verdiend ?
246. Een Engelschman gaat naar Frankrijk met 56 pond
sterling, die hij wisselt tegen francs en wel 25 Vs franc voor
één pond sterling. Hij blijft 30 dagen in Frankrijk en ver-
teert gemiddeld 37.50 franc per dag. Daarna wisselt hij, wat
hij heeft overgehouden, in Engelsch geld: 1 franc voor 9'/2
stuiver. Hoeveel heeft hem de reis gekost?
1 pond = 20 shilling; 1 shilling = 12 stuivers.
247. Een koopman wint 30 pCt. op '/s deel van zijn