Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scanScanned page
S
LEERBOEKEN
VOOK
H E T A G E] R O N D E R W T J S.
Uitgegoven door -I. VOLTKf.KX to Arnlieni.
AARSI^N. Denkt eii liekent! Een rekenboekje voor de
A'olksseiiool. 15 Gents.
ALLEREERSTE BEGINSELEN der Nederlandsche taal voor
schoolgebruik. 10 Cents.
N. ANSLUN Nz., Aanleiding tot de Nederi. Spraakkunst
voor eerstbeginnenden. Tiende druh. 10 Cents.
N. ANSLLIN Nz. Nederduitsehe Spraakkunst voor eerst-
beginnenden. 8e druk. 40 Cents.
.1. I). V. JiOëYELI^. Kort overzicht der Algeineene Ge-
schiedenis. 30 Cents.
J. E. JANSEN, Photograi)hiën. IJlikken in het leven der
volken. Schetsen van natuurtooneelen , enz. 35 (Jents.
.1. IJ. KLAPPKliT, J.eesoefeningen voor oerstboginnenden . J
bewerkt naar Prinsen's leesleerwijze , volgens de niemve^
s23eUing. 4 stukjes. Cents.
(t. C. MULDER, Beknopte Nederlandsclie Spraakkunst voor ;
schoolgebruik. 8e druk. 20 Cents.
.1. VAN DER VEGT, De winteravonden. Een leesboekje
voor de lagere scholen. 2e druk. Cents.
.1. WATEIIMAN , Volkshuishoudkunde. Een leesboek voor
de volksschool. 30 Cents.
.1. SCllMAL, markt. T.eesboek voor de Yolksséhoolj^jj
30 Cents.