Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
"btgc tekiir|le((tng moet bif\in)fÉ tienen, cm u ban een
»ongeliif te 6cbrtjben. jiet het ïn het gebaf ban niuen
)) 6roeber ^afoB. — Ont^oubt ()et, finbeccn I pcent het biep
»in uto geheugen: Dïiet^ geBeurt er onbec tjet Befluur ban
ii®ob, jonber Irijje vebencn. Geniét berhalbe a(tt)b gela^
»ten in Icijje befcfiiffing. "
WILLEM EN ADOLF,
Willem was tien jaren en zijn broeder Adolf zeven
jaren oud. Zij gingen bij meester Van der Vlijt ter
•school, alwaar zij tot een voorbeeld konden strekken
voor alle leerlingen. Oplettend, vlijtig, beleefd, toe-
gevend , gehoorzaam , waren de deugden die deze broe-
ders bezaten. Dat zij door den meester bemind en ge-
prezen werden, daaraan valt niet te twijfelen. Jaar-
lijks , als er op school examen gehouden werd, be-
hoefde men niet te vragen, wie de grootste prijzen
kregen; altijd waren het Willem en Adolf, en nooit
waren zij trotsch of hoogmoedig op de eer, die hun
ten deele viel.
De ouders van Willem en Adolf waren brave en god-
vreezende, doch behoeftige menschen. De vader was
een daghuurder en daarmede verdiende hij slechts zoo
veel, dat hij naauwelijks in de dagelijksche behoefte
van zijn talrijk huisgezin — zij hadden ook nog twee
dochtertjes — konde voorzien.
Door spaarzaamheid en vlijt bragten zij het echter
zoo ver, dat zij voor geen gebrek behoefden te vree-
zen en een ieder het zijne konden geven.
Zoo was de toestand van het huisgezin op den tijd