Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8G
»Het rocken, dat heel leelijk staat.
Bederft ook bovendien en schaadt
Uw jeugdig, dierbaar leven.
Gij wordt er bleek en lust'loos van;
Geen vreugde, neen 1 het rooken kan
U niets dan schade geven.
»Een ieder drijft met u den spot.
Men lacht u uit, men noemt u zot,
Terwijl gij staat te smoken.
Men wijst u met de vingers na,
En roept: »is hij geen baas? — o, ja! ♦
»Hij kan een pijpje rooken."
»Onthoud dit wel, mijn lieve zoon !
O, stel u nimmer zoo ten toon;
Gij wordt er door misprezen.
Doe maar, wat voor uw jaren past,
Dan zult ge een ander niet tot last
Noch tot een aanstoot wezen."
Ziedaar, mijne vriendjes! u mijne ontmoeting op
mijne wandeling medegedeeld. Dit moet ik u nog
zeggen, dat bij mij de lust tot rooken geheel over is.
Hoe is het met u gesteld?
WIE KAN DIT RADEN?
Men schat mij hoog van waarde,
'k Word voortgebragt uit de aarde.
Mijn ligchaam is heel dun en teér