Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
Nadat Neeltje aldaar een poosje gestaan had, hoorde
zij haar broertje geweldig schreijen. Zij vloog naar bin-
nen : maar wie beschrijft haren schrik ? de wieg brand-
de. Ijlings greep zij haar broertje uit de wieg. Hare
eigene kleertjes vatteden daardoor vuur en in een oogen-
blik stond zij in den brand. Wie van u, mijne lief-
jes ! weet te zeggen, hoe de wieg in den brand ge-
raakt was?
Neeltje liep met een groot geschreeuw de straat op.
De voorbijgangers schoten toe, scheurden haar de klee-
deren van het lijf en reddeden haar alzoo van een wis-
sen dood; want ware Neeltje niet op straat geloopen,
maar had zij integendeel gedacht: o, ik kan mij zelve
wel redden, dan was zij zonder twijfel levend verbrand.
Terwijl men met Neeltje bezig was, kwam hare moe-
der terug. Zij schrikte reeds op het zien van zoo veel
volk, hetwelk in de nabijheid harer woning stond, en
versnelde dus haren gang.
Gij kunt eens begrijpen, hoe de goede vrouw ont-
stelde, toen men haar vertelde, wat er gebeurd was.
Zonder op Neeltje te letten, vloog zij naar binnen, om
te zien, waar de kleine Jakob was, en — welk een
schouwspel! Jakob lag op den grond te schreijen en
te kermen. De wieg was bijna half verbrand. Ge-
lukkig stond zij in het midden van het vertrek en had
zij niet sterk gevlamd, zoodat de vlam geene andere
voorwerpen had kunnen bereiken. Luid weenende riep
de goede vrouw om hulp. De buren kwamen geloo-
pen en in weinig tijds was de brand gebluscht.
De kleine Jakob had zich echter deerlijk gebrand.