Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
Neeltje moest zoo lang te huis blijven, om op haar
broertje Jakob te passen , die in de wieg te slapen lag.
Als naar gewoonte wenschte zij eenig huiswerk te
verrigten; maar zij konde heden niets vinden , dat haar
beviel. Alle hoekjes en gaatjes werden nu door ge-
snuffeld en, 0 vreugde! daar vond zij een strijkijzer.
Dadelijk kwam de begeerte in haar op, om eens eenig
goed te strijken. In een oogenblik was het ijzer met
vuur gevuld , een deken van het bed gehaald — want
zij kon den strijkdeken zoo gaauw niet vinden — en
een kleedje van hare moeder uit de kast gekregen.
Nu aan het strijken. O, wat ging dat prettig! Doch
overal waar het strijkijzer kwam, werd het goed geel,
en eene nare lucht kwam Neeltje in den neus.
Zij nam een snuiQe tot verfrissching.
Eensklaps steeg er een blaauwe damp omhoog; zij
bad vergeten, terwijl zij snoof, hot ijzer van het goed
te nemen. Neeltje greep schielijk het ijzer; doch dit
was zoo heet geworden, dat zij het van schrik liet
vallen.
Het vuur viel op het goed, en daar zij van hare
moeder wel eens gezien had, dat, wanneer er het
een of ander op het goed viel, deze er dat afblies,
deed Neeltje zulks ook.
Neeltje frommelde vervolgens, zoo spoedig zij kon ,
den deken en het kleedje ineen en wierp beiden op
het bed, opdat hare moeder, bij hare tehuiskomst,
het verbranden van den deken en het kleedje niet
zoude merken.
Neeltje ging daarop eens aan dc deur; want zij was
zoo lieet en haar hartje klopte geweldig.
Wel, waarom nam zij geen snuifje?
r,