Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
anbete gelegen^eib, toaarmcbe S'i^cb fonbe bertceffeti, cn
^tj loa« gcnoobjaaft om tot ben bolgenben morgen te
li'flcfeten.
feerben lueber naar ^iiil, i^Saber Iva^ jeer ber=
toornb op ben boerman, en 3afo6 liepe^i be tranen ban fpijt
ober be Ipangen. Oof mij fpeet ^et jeer, ombat be goebe
jongen er al joo naar berlangb f)ab, en nii joo loerb te»
lenrgetlelb.
iTen bolgenben morgen ging alteé naar Iven^fr. jafob
bera'of.
ïrie bagen na jijn bertref, flram baber op een morgen
jeer ontjlelb te ^uil. jpij \vaè 500 bleef alé een boobe.
biel op eenen tloel neber en jijn gemoeb toa^ 300 bol,
bat ^i) niet fprefen fonbe. ?Dloeber fcf)rifte jeer en meenbe
bat baber jief tra«. ?ÏBi) finberen begonnen ban benaaulub»
heib te fd}rei)en. Sinbelijf jeibe babec: »jjonbt u maat
»(!il, ftnberenl Ireeét maar geruft, if ben niet jief. —
»93ïoar bebenf eené, Ivelf broebig ongeluf onè tfiané joube
«getroffen Rebben, inbien bertvoffen Icaé/
»(raarop loij ^et gejlelb tjabben! ^oe geluffig, bat er
»jniét geene plaaté boor hem op ben luagen \mê, en ^tj
»bué tot ben bolgenben bag moeêt toac^ten! rïBij fnorben
»en morben baarober nog Ivel, en luilben ben boerman noob=
»jafen ^em mebe te nemen, boef) t^anê funnen luij (3ob
»niet genoeg banfen, bat onê plan beri)belb loevb; loant
»t)et frf)ip, op bien bag ban S.... bertroffen, i« met man
»en muil bergaan." fonbe baber jijne tranen niet
meer ^ouben; fti) fc^retbe. — 3?aarna berbolgbe liij: »3oo
»toeinig loeet be menlc^, loat goeb of fivaab boor hem ii.
ȕOlenigmaal fd)i)nt het berloren te jijn, en ban il ^et
»biflpijlê gelKonnen. £iebe finberen! mort to<t) nooit,
»Icanneer het u fomi niet naar Ivenêé gaat. Êene broe^