Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ceft ^et nuttici grooiteefb, ben tijb ban ons fierben boor
on« onbefenb te boen bli)ben — en jal ban (Sob nu be bie
ren gebruifea, om on« bten tijb te openbaren, bien «^ij
eer«t nuttig oorbeelbe boor on« geheim te ftouben? 2;it i«
niet mogelijf! Oob i« onbcranberlijf I
Jpoe gemaffelijf i« ^et baarenboben boor baabjafen te
belüijjen, bat julfe boorteefen«, 300 a(« men je noemt,
niet« ban obergroote bloaasf)eben jijn! b. b. ^oe btfloijl«
ié bet gebeurb, bat een .^onb boor iemanb« luoning gef)ui[b
en een uil gefra«t b^eft, maar loaar eerst na bertig, becr=
tig jaren iemanb (ïterf? — ^oe biftoijl« i« f)et gebeurb, bat
er in een ^uis, Ivaarboor een bonb ^ab jitten builen, een
finb tverb geboren, in plaat« bat er iemanb ftierf? 3f
joube bu« eben joo goeb funnen jeggen, bat bet gehuil ban
een f)onb be geboorte ban een finb aanfonbigt. — Ö3ij jiet
f)ieruit buibelijf, mijne partje«! boe blvaa« en berfeerb men
Aanbelt, met te gelooben, bat ^et puilen ban een bonb ,
f)et frajTen ban een uil, ^et onberlüaci}t« brefen ban een
fpiegel, bet fnappen ban bet een of anber boorlverp en
bergelijfe gef^eben meer, een boobe aanfonbigen.
•aiiSee« bu« geruêt, liebe ®ina! f)et fpringen ban bien
boepel buibt geenen boobe aan, maar f)et toont, bat t)i|
berfletcn i« of niet goeb op be tobbe gebecl)t loa«. SHle«
f)eeft eene oorjaaf!

Kent gij Keetje ^wel, mijne liefjes! — Nu, dat meisje
is — 0 zoo bang. Zoodra het maar iets duister begint
te worden, durft zij niet meer alleen voor de deur
komen: want, zegt zij; dan krijgt mij de bullebak. Ook