Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
met een |lof lueg te jagtn, ten einbe ban bte ^utlenbe
niujt|f berioét te Irorben, toen eene onbe broulo, 2(nna
genaamb, ben boer in ben loeg trab en tot hem jeibe :
».Klaalboer! bat Inegjagen jal n Ireinig baten. Onthonb,
»Irat be oube 3Cnna n ^eben jegt: een ban nlo ^niâgejin
»moet loeg." .Klaaéboet floeg loeinig ac^t op bie praatje«
en ging jijnen gang.
STe boorfpelling ban 3(nna loa« ben bolgenben bag be
geheele bunrfc^)ap boor, maar — loa« oof ben baarop bol=
genben lieber bergeten. iToc^, luat gebeurt er? X:e eenige
boc^iter ban ÄIaa«boer ioerb plotfeling ongefïetb. !Z^e jiefte
berergerbe ban bag tot bag en, eer tiree maanben berloopen
loaren, |ïierf ji) tot bittere fmart ^arer onber«.
Sen ieber f)erinnerbe jic^) nu ^etgene 3(nna gejegb f)ab
en men gelooft nu albaar luerfelijf, bat, loanneer een f)onb
boor iemonb« ^ui« jit te puilen, er een |ïerben jal.
©ij geboelt boorjefer ^et bcrfeerbe en ontoare ban beje
meening, mijne liefje«! — ®een menéch, hoe berfïanbtg
en geleerb hij oof jijn moge, bejit f)et bermogen cm ^et
tlerben«uur ban anberen of ban jid) jelben te fnnnen be=
palen; bit Ireet ®ob alleen. Sn jouben nu rebelooje bie«
ren, een ^onb of een uil, julf« tceten, en bit boor ^un ge»
^uil of gefra« ben men«c^ openbaar mafen. Û, bloaa««
^eib ! Sen bier fan onmogelijf een geheim bejitten, bat
®obe alleen eigen i«.
9Kaar, jult gij jeggen : Onje liebe ,g)eet fan een ^onb
of een uil gebrnifen om 3iin boornemen op jnlf eene luijje
aan on« befenb te mafen. — O, gelooft bit niet. @ob ge«
bruift geen bieren, om on« jijnen luil befenb te mafen.
3tlle«, loat loij noobig Rebben te treten, fnnnen Irij in ©ob«
f)eilig "SSJoorb lejen. ïDaaruit bernemen loij, loat ©ob« Irtl
i« en ^oe loij on« te gebragen Rebben. — 3i)nf loij«heib