Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Zoo streed men wel een kwartier uurs lang, zonder
eenig voordeel te behalen, terwijl de voorraad van
kogels op raakte.
Willem stampvoette van spijt, omdat er, na zulk een
hevig bombardement, weinig of niets gewonnen was.
Hij zeide dus tot zijne makkers: »Jongens , dat kan
»zoo niet. Wij kunnen nog wel een uur lang bombar-
»deren en dan nog net zoo ver zijn, als nu. Het is
»zoo gemakkelijk niet, om dien vijand geheel en al van
»de beenen te gooijen. Wij moeten er dus op eene an-
»dere wijze een einde aan maken.
»Komt, moedig er op los gegaan,
»En trouw elkander bijgestaan ,
»Dan houden wij het veld van eer,
9 En keeren wis met roem eens weêr."
Onder het geroep van: »hoezee! Leve Willem!" en
het slaan der stormmarsch ging het met geveld geweer
regelregt op den vijand in. Zoodra Albert dit merkte,
nam hij de vlugt, hetgeen ook zaak was.
O, welk een strijd! Het slaan van de wilgen-twij-
gen op den onverschrokken vijand en het geschreeuw:
»Sla dood! sla dood!" klonk tot aan het andere einde
van den tuin. Het legertje hield zich dapper; binnen
een half uur tijds was de vijand geheel verslagen en —
hoe gelukkig! het had van zijne zijde dooden noch
geblesseerden te betreuren.
Men zocht vervolgens naar den gevlugten bevelheb-
ber; maar hij was nergens te vinden. »0!" riep Wil-
lem , »wat is het jammer, dat wij hem niet hebben.
»Wij zouden hem eens geducht de ooren wasschen,
»of hem eens ferm onder de sneeuw stoppen."