Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
penden zij zich met geweer en sabel, alles vervaar-
digd van best wilgen-twijg.
Nu ging het voorwaarts, terwijl Gijsbert op de trom
sloeg.
»IIa! ha! daar komen zij aan," zeide Albert in zich
zeiven: »nu, jongens! houdt u maar goed."
Zoodra Willem den vijand zag, kommandeerde hij :
halt! »Kom, Johannes!" zeide Willem : »gij en ik
»zullen naar den vijand gaan en hem vragen , of hij
»nog goedschiks wil vertrekken."
»Ja, dat is goed," hernam Johannes.
Zij gingen toen iets digter bij den vijand en Willem
riep van verre: »Jongens! ik verzoek u, dat gij den
grond, dien gij in bezit genomen hebt, goedwillig ver-
laat."
Albert. Ik verzoek u heen te gaan en ons te la-
ten, waar wij zijn.
Willem. Gij hebt u met eens anders goed verrijkt.
Albert. Wij hadden niets, gij hadt zooveel. AVij
hebben zamon gedeeld: dit is.niets meer, dan billijk.
Willem. Gij hadt er ons om moeten vragen.
Albert. Dan hadt gij het ons zeker geweigerd.
Willem. Dat weet gij niet.
Albert. Dat weet ik wel; gij zijt zoo vriendelijk niet.
Willem. Zoo? — hebt gij dit reeds ondervonden?
Albert. Wanneer wij het ondervonden hadden , was
het te laat.
Willem. Gij wilt u dus op eene brutale wijze dien
grond toeëigenen.
Albert. Zeg liever: op eene billijke wijze. Is het
billijk, dat gij alles hebt en wij niets?
Willem. Kunnen wij dat helpen?