Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wani xie, straks komt de lieve zon
En dooit de sneeuw met spoed;
Ik vind dan lekker zaad en graan.
Gewis in overvloed.
Dan vlieg ik blij en vrij in 't rond,
En dank den goeden God,
Dat Hij gestadig aan mij denkt,
Verzachting schenkt in 't lot.
Ile ineiiscli wikt; maar M beschikt.
®iin Dubftc btoebec joube eeni^c jai-en ^eleben
cnjen oom bcjoefcn, bie meet ban tluintig uren ban oni
Juoont. lüaS baat ober joo bli)bc, bat f)ij er &i}na
niet ban (ïapen fon. üSerfcbcibene ba^en boor bat t)ij ji)ne
retó joube aanbaarben lua^ hi) reebé bcjig 3i)ne goeberen
tn een foffer tc paffen, uit breeé ban te laat te jullen
fomen, — (£inbeli|f braf be bag aan, op luelfen f)i| ber=
trctfen jonbe. Uaber (>ab boor hem eene plaaté op ben
poBtluagen be)rclb, en baarmebe jonbe t)i] ri)ben naar be
(tab om berbolgens ban baar met een fcfcip naar
te baten. bragten ^öfob naar ben Inagen; maar
jiet, er toas geene plaaté boor bem ober. ■23aber fnorbe
met ben boerman, en loübe bolfirett f)efa6en, bat
in ben luagen joube, ombat f)ii eene plaats boor f)em 6e =
(lelb t)ab; maar alle^ te bergeef^; be boerman bleef luci=
geren en jeibe einbeli)f op een totj'(^)en toon: ».^oor eené,
»'93ïi)nf)eer! ui» joon fan nu niet mebe, morgen fomt er
»toeer een bag en ban jal ulo joon be eerjle jijn. — .^om
• aan, boorluaart«!" — .Riet«! fleté! en luclbra luas be
luagen uit ons gejigt. Ongeluftig Was cr (niét rof geene