Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
Ik zag onlangs een vogel, Toon!
Die véren had, zoo fraai, zoo schoon,.
Dat ik er van verwonderd stond.
Hij stapte deftig heen en weêr,
En met verachting zag hij néér
Op elk, die zich bij hem bevond.
Ik vroeg hem nu eens goumw
Naar zijnen naam, en. Toon.'
Hij zei nu trotsch: -»mijn zoon.'
»Ik heet mijnheer de Paauw "
» Mijnheer de Paauw!" hernam ik toen:
tJe zoudt me een groot genoegen doen,
"Als jij erreis een deuntje floot."
Maar, Toon! wat akelig geluid
Bragt nu mijnheer de PaauK toch uit.
Toen. hij daarop zijn bek ontsloot.
O, hadt gij 't eens gehoord!
Ik stopte, lieve nicht!
Mijne ooren spoedig digt,
En sprak geen enkel woord
Hiermede was de vertelling van Albert uit Ik weet
niet, wat zij verder met elkander spraken. Weest gij
zoo goed, kleine Lezers! en vertelt uwen meester, wat
men uit die verteUing leeren kan.
Gedurende eenige dagen was er veel sneeuw geval-
len. .lohannes en Albert kwamen overeen om achter