Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
joube jijn gelceclt. Sn loaarom Iraé ^ct nu? om een on--
geluffige te jien; Icant oof be bief ié boov jic^ jelben een
jeec ongeluffig menfc^, bie boorluaar mebelijben berbient.
arme bcoulc Ivetb in een ^of gejet, en joube ben
bolgenben morgen onberbraagb Irorben.
"Soen • be burgemeester b^at onberbraagbe, betnigbe jif
t)are onfdjulb. »QBel ben if," jeibe jij, »bien bag in ^et
»borp gelveest; maar niet in bie flraat."
^nieé loecb nu op een groot papier gefcf^Eben, en be cn--
geluffige luerb, ^oeloel ji| ^are onfd^ulb bleef betuigen,
aan ^et geregt obergegeben.
Senigen ti)b baarna tnerben trijntje'! oom en ^aor ba»
bec gelaét om boot ben regtet te betfc^ijnen, ten einbe te»
gen be broulo te getuigen.
Xnjt fonben echter niets ban bc atme btonlo jeggen, en
ombat et nu geene betoijjen toaren, bat jij ben biefjlal ge=
pleegb / 'werb ji), na brie toefen onfc()ulbig in be geban=
genil gejeten te Ijebben, op bri)e boeten ^ejlelb.
Sommige menfd^en fonben ebentoel nog niet gelooben , bat
be bebelaatftec onfc^ulbig toaé, en jij toetb boot bejulfen
met minaditing en liefbeloos be^anbelb.
^oe ^et be arme brouto fmartte, toanneet ji), in plaaté
ban eene almoeé, norfd)e tooorben ontbing en onmeeboo»
genb ban be beur toetb getoejen, funt gi) ligteli)f begrijpen.
2)iftoi)lé toeenbe ji) et in flilte om, - en bab @ob, bat
bate onfd)ulb nog eenmaal aan ben bag mogt fomen.
2;tie maanben toaren na ^et boorbal betloopen, toen be
geépen alé boot een' tooberjlag boot ben bag ftoamen. ^oe
toaé bat mogelijf? jult gi) jefetlijf bragen. S^l ^et
u bettellen.
®e eigenaar bab, bij jijne te^uiéfomét, be geépen op bc
tafel gelegb en toaé betbolgené aan b^t toerf gegaan.