Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
ïtiintie. '»'eet toel bast, bat het joo iè. jf heb
het ban iemanb, bie het buibeli|f gejien heeft,
(£enc bi'onlii. 3(1« bat 300 is, fan if maar niet begnj'
pen, ti'aarom hij het ben eigenaar niet jegt.
■ïriintie. !£at tinl hi) niet boen, om be moeite, bic bi)
er jelf mebe heèben joube, te boorfomen. Oof toil bi) bet
geheim honben, om bat arme menscb niet ongeluffig te
maf en.
dene braiilu. jf fan bet flecfjt gelooben.
ïrt|nt)e. '"'el, en als gi) toeten toilt, toie bet ge-
jien heeft, ban toü if het u oof toel jeggen. ^et is mi)n
oom, bie er bigt bt| tooont en ^et gister abonb aan mijnen
baber bertelb heeft.
Scne bromo. ()e& bie bebelaarjler febert jaren ge«
fenb, en nog nooit heb if geboorb, bat jij een anber be
toaarbe ban eene fpelb ontbreemb heeft.
ïrijntje. i^at fan toel toaar jijn; maar toat men nog
nooit gebaan heeft, fan men eenmaal boen. iDlijn baber
jegt: i53len moet tegentooorbig niet te beel op be men-
fc^en bertroutoen; bet i« een tTed)te tijb.
®e brontoen fefen elfanber aan en gingen berbolgen«
uit een.
ï)it bertelfeltje toaé gaauto bet borp boor. Oof be bo«d)'
toacbters ftoam bet ter ooren, en oogenbliffelijf gingen jij
op toeg om be bebelaarjier te joefen.
J)e jon toas nog met onbergegaan, toen men het ge=
fcbreeuto ban eenige jongen« ^oorbe: »3'! Rebben l;aar
«al!" — 3(lle nieutoégierigen ftoamen nu geloopen, en bit
toas geen gering getal. 3f geloof, bat, als men er met een
olifant toaS aangefomen, er niet meer bolf op be been