Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
Hoewel Pieterbaas een talrijk huisgezin heeft, kan
hij echter niet alleen in de dagelijksche behoefte van
zijn huisgezin voorzien; maar smaakt bovendien het
genoegen, iets aan anderen, die minder hebben dan
hij, te kunnen mededeelen.
Weet gij hoe dat komt, kinderen?
Pieterbaas doet niet als menig ander handswerkman ,
die van den maandag een uitgaansdag maakt e» dien
dag met in de herberg te zitten doorbrengt; neen!
ook de maandag is voor hem, even als de dingsdag,
een werkdag. Daardoor wint hij twee en vijftig da-
gen in het jaar, en in twee en vijftig dagen, zegt hij ,
kan ik nog al menigen schoen verzolen en achterlappen.
Omdat Pieterbaas zijnen pligt zoo getrouw waar-
neemt , heeft hij altijd overvloed van werk; ook zorgt
hij altijd, dat op den bepaalden tijd het werk gereed
is. Als Pieterbaas zegt: overmorgen zijn uwe schoe-
nen klaar, dan gebeurt het ook. Hij doet zoo niet als
menig ander, die wel den tijd bepaalt, maar dikwijls
zijne belofte veertien dagen daarna nog niet volbragt
heeft.
Onlangs bragt ik hem mijne schoenen. Ik zag met
genoegen, hoe naarstig hij werkte. Zijn negenjarige
zoon Jakob was bezig om pikdraden te maken. Toen
ik aanmerkte, dat het jongetje nog zoo jong was,
zeide hij : »Mijn lieve man , hij kan het best wach-
»ten om vóór den schooltijd dit werk te doen; men
»moet zich vroeg aan den arbeid gewennen, en wat
»men jong leert, kent men oud."
»Maar, Pieterbaas!" hernam ik: »ik zie u nooit
»des middags of des avonds naar de herberg gaan:
»zijt gij met uwe makkers niet wel bevriend?"