Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
3do alB ©ientje jicb bij bcit meester gcbragcii fjab, joo
gebcocj jif jicf) oof bi) ben prebifant.
3es jacen looonbe jij albaar en |)uli'be toen met een
éraaf en blijtig ftanbluetféman, met toten jij tot op beben
een jeer geliifftg en genoegelijf leben leibt.
DE VLIJTIGE HANDWERKSMAN.
De schoenmaker Pieterbaas is een vlijtig handwerks-
man. Zoodra de zon opkomt, is hij het bed uit, zet
zich op zijn driebeen en begeeft zich aan het wei-k,
terwijl hij zijn morgenlied zingt;
(J, goede God! tJ dank ik zeer,
Dat gij mij dezen morgen weêr
Gezond hebt doen ontwaken.
Gij schonkt me een rust, zoo zoet en zacht,
Gij hebt me in d' afgeloopen nacht,
Geen onheil doen genaken.
Geef, Heer! deez' dag mij lust en kracht.
Opdat ik trouw mijn pligt betracht.
En zoo mijn brood mag winnen.
Ik leef dan vergenoegd en blij ,
En ga, van aardsche zorgen vrij ,
Weêr aan mijn' taak beginnen.
Zoo zorgt de liefderijke God,
Voor mijn, — voor aller scheps'len lot
Die hier de luiheid schuwen.
Ja, schandelijke ledigheid !
Wat hebt gij menigeen misleid,
O, mogt ik voor u gruwen.