Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
iDie Iwar fenbe beminbe en prees f)aar.
berloop ban eenige jaren joube ïientje ban ben
meeéter bertreffen, ombat jijne eigene bod)ter oub en groot
genoeg iual, om ()ate moeber m i)tt ^nilloerf bef)ulpjaa{n
te jijn.
iientje iras jeer bebroefb, toen jij ()oerbe, bat jij ber«
treffen joube. SJïenigen na(i)t flvam er geen jlaap m
bare oogen, en all be meester of jijne brom» of be finbe«
ren t)aar maar aanfprafen, ban begon jij telfenl bitter te
fchreijen. IDoc^ ban trooltte be meelter l)aar, en jeibe:
»üiebe ïiientje! JDi'S"!/ ^ot gij bij goebe menf(^cn
"fomt. ©ij jult bij anbere lieben meerber loon fiinnen
»berbienen, ban if u geben fan, en gij jult u aljoo aan-
• merfelijf beboorbeelen. Z)aarenboben jult gij mifl'd)ien in
»be gelegenl)eib fomen ban meerber te fiinnen leeren, ban
'■mijne brouiu n tot t)eben toe geleerb l)eeft. i'ieffinb! loij
»»rillen tot iito beltlinl banbelen."
!ï)e meeêter maafte, bat ÜÜentje boor loerfmeib bij ben
prebifant ban l)et borp floam. ïTit bebiel baar jeer; loant
be prebifant en jijne broulu liwen goebaarbige menfc^)en.
ïoen be tijb baar Imi/ bat SDientje bcrtreffen joiibe,
loeenben al be ^uisgenooten; oof Z)ientje fnifte (jet uit;
Jij fonbe geen Ivoorb fprefen.
»,g)oub goeben moeb, Sientje!" jeibe be meester: »gi|
"fomt bij brabe menfd)en, bie niet alleen iilue opjieneri,
«maar oof tebens ulue oiiberi loillen jijn. 300 bitluijll be
»tijb l)et toelaat, fom onl bejoefen; nieti jal ons aange=
»namer jijn."
'ïoen nam 2^ientje affc^ieib en berliet be looning, atoaar
jij joo bele jaren in genoegen t)ab boorgebragt.