Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
schuitje! o, Fredmk! dat schuitje!" èn met een liep hij
zingende heen.
Nu begon Frederik weder op nieuw te schreijen,
ging naar zijne moeder en zeide snikkende •■ » Waarom
theejt moeder mij niet mede genomen naar oom Piet'i"
» Och, Frederik!" hernam zijne moeder bedaard: *ik zie
»altijd met genoegen , dat gij vlijtig zit te lezen , wanneer
nik u ook roepen mag. Ik was heden na den. middag
»bij oom verzocht en wilde iemand mede nemen, om het
»mandje te dragen, waar ik het een en ander voor
»uwe neefjes in had. Eerst was ik van voornemen u
» dien last op te leggen, maar toen gij mij het mandje
• bra.gt, zag ik weder tot mijne blijdschap, dat gij een
tboek in de hand hadt en dus aan het leer en waart, en.
■»lieve jongen' toen wilde ik u daarvan niet aftrekken.
» Het is immers veel beter voor u, dat gij zit te leeren,
«dan dat gij boodschappen vom- mij doet'! Ik nam dus
fuwen broeder mede, die toch aan het spelen was."
Frederik begreep, wat zijne m,oeder daarmee zeggen
uilde. Hij viel haar om den hals, bekende schuld en
beloofde beterschap.
HET fiOEDK niE^STMEISJE.
2^ieiit|e luaé al brocg eene lueeé. flvam boor hienêt'
meiéie bij ben onbedmijer ban het borp, altoaac jij ivoonbe.
Xe meester bab berfc^ieibene finbemi, Iraarban er eenigen
nog jeev )ong (varen. ï)ientic joube op bie fleinen paffen,
4*