Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
O, wat zal Frederik een spijt gehad hébhen. toen hij
hoorde, dat de kinderen zich zoo vermaakten.. — Mij
dunkt, als hij hen had kunnen hooren zingen., hij was
zéker op een drafje komen loopen en naar hen toege-
zmommen. — Het schaadde hem echter niets, niet
waar, mijne kindertjes? Wat behoefde hij zijne goede
moeder ook zoo te bedriegen !
Het was al reeds avond geworden, en nog waren moe-
dei- en Herman niet terug gekeerd.
» Waar is moeder toch ?" vraagde Frederik aan de
meid: t en is Herman van zijne boodschap nog niet te-
,rug?"
t Herman is geen boodschap." antwoordde de m.eid:
»hij Li met uwe moeder naar uwen oom Piet."
n Wat?! — Herman met moeder naar oom Pietf — en
»wat deed moeder dan met het hengelmandje?" vraagde
hij verwonderd
»Daar heeft uwe mx>eder, geloof ik. haar breiwerk in
* gedaan " hernam de meid.
Nu was het huilen geen gebrék. Als een kind, dat
zijn speelgoed gebroken heeft, liep hij heen en weder, en
schreide zoo, dat er de huren bijna aan te pas kwa-
men,. — Na verloop van een half uur kwamen moeder
en Herman te huis. ^
De moeder behoefde niet te vragen, wat hij gedaan
had; zijne oogen zaten bijna digt, zoo had hij geschreid.
Herman vertélde terstond aan zijnen broeder, hoeveel
vermaak en hoeveel lekkers hij bij oom gehad had
» O. broertje!" riep hij: »waart gij er ook hij ge-
3>weest, wat zoudt gij een pret gehad hebben! — en dat