Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
het mandje en bragt het aan zijne moeder, terwijl hij
het geopende hoek in zijne hand hield.
tO, Frederik, zijt gij aan het leeren?" vraagde zijne
moeder: » dat wist ik niet," -
»Ja, lieve moeder /" antwoordde hij.
» Ga dan niaar heenvervolgde de moeder , »en leer
I uioe les."
Innig verheugd verliet Frederik zijne moeder, terwijl
hij op zijn duimpje knipte, eh in zich zeiven zeide:
tDaar kom ik alweer goed af. O! aan dat hoodschap-
ipen loopen heb ik zulk een grooten ekel; ik weet waar-
tlijk niet, wat ik wel liever zou willen doen,."
Frederiks broeder werd geroepen, en deze kwam met
eene vaart geloopen, om te hooren, ivat zijne moeder be-
liefde.
Kom, lieve Herman /" zeide zijne moeder: »draag
ngij dit mandje en ga eens met mij mede."
Moeder en Herman gingen naar oom Piet, die een
half uur ver van hen woonde. Toen zij aldaar kwa-
men, waren er verscheidene menschen en ook kinderen.
De Enderen gingen in den tuin aan het spelen. O,
wat hadden zij een pret! Oom Piet liet hen vrijelijk
bessen plukken, doch hij zeide: »Past op , kindertjes !
neet niet te veel, want dan hondet gij ziek worden."
Digt voorbij de woning van oom stroomde eene rivier.
Daar lag een schuitje, tvaarmede de kinderen van oom
somtijds gingen zeilen. De andere kinderen kregen groo-
ten zin, om ook eens te zeilen. Zij gingen gezamenlijk
naar oom en verzochten hem, om met het schuitje de ri-
vier op te mogen zeilen.
■iJa wel, mijne hartjes!'" zeide oom: imaar laat de
n knecht dan mede gaan."