Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
toegestaan, en ook dien avond hadden de kinderen
heel veel pret. ^ /
Vóórdat men toen scheidde, zeide Befje Honig:
I Hoort eens, vriendjes ! wij moesten een- of twee-
»maal in de week des avonds bij elkander komen, dè,n
»bij den een, dkn bij den ander aan huis. Gedurende
I dien avond moesten wij iets vertellen, of uit mooije
jboekjes iets voorlezen of wat spelen, wat men maar
• het liefst wilde. Wij behoeven alle avonden geene
t wafels en chocolade, o neen! dit zoude voor onze
»ouders te kostbaar zijn. Ook zonder die kunnen wij
II ons wel vermaken. Wat dunkt u, zull^ wij onze
»ouders verzoeken , dit te mogen doen ?"
»0 ja, dat is goed 1 dat is goed !" riepen allen :
• morgen, heden avond nog zullen wij het vragen."
De ouders voldeden gaarne aan het verzoek hunner
kinderen. Twee- of driemaal in de week kwamen zij
bijeen en vermaakten zich onderling door iets te ver-
tellen, of voor te lezen , ofte spelen. Wilt gij weten,
lieve kinderen! wat zij elkander vertelden en wat zij
speelden? Leest dan dit boekje maar, en als gij het
gelezen hebt, zegt mij dan eens, of gij ook lust zou-
det hebben, om de winteravonden insgelijks met uwe
vriendjes zóó door te brengen.