Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
»Ben ik eenmaal weer genezen ,
»'k Zal dan steeds gehoorzaam wezen,
»Ik beloof het, lieve moê!"
Betje. Ja, Jansje! het berouw komt altoos te laat.
Hadt gij naar uwe goede moeder geluisterd, gij be-
hoefdet thans geene pijn te lijden noch leelijke drank-
jes in te nemen; maar zoo gaat het kinderen, die wij-
zer willen zijn dan hunne ouders.
DE BEDRIEGER BEDROGEN.
T
Wanneer Frederik muaf verncLm , dat hij eene bood-
schap zoude doen, kreeg hij schielijk een boek en deed
als of hij er vlijtig in las.
Zag zijne moeder dat Frederik zat te lezen. dan riep
zij hem ook niet, maar gelastte het aan Frederiks broeder,
die twee jaren jonger vjas dan hij, en toch speelde.
De moeder bemerkte echter, dat Frederik, wanneer de
boodschap verrigt was, zijn boek terstond wegwierp en
aan het spelen ging. Zij begreep dus, dat Frederik
haar teUcens bedroog, en besloot hem dit op eene aardige
wijze af te leeren.
Op zekeren namiddag riep zijne moeder: «Frederik.'
»breng mij het hengelmandje."
» Wacht!" dacht hij: t dat is zeker, omdat tk eene
»boodschap moet; want vmartoe zoude moeder het mandje
n anders noodig hebben."
Spoedig nam, Frederik nu een boek , haalde vervolgens