Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
tje ^en naliep om ^en uit te (ageren en te Befpotten, (Tfoeg
be een met ben fabel naar üeentje, en raafte ^aac, o on=
geluf! op ben arm. Seentje biel op ben gronb en Begon
tjéfelijf te fc^reeutoen. ®e folbaten ftoorben jic^ nergenê
aan en jioierben boort. oogenblif kiacen er loei
^onberb menfc^en bijeen. 93ten bragt üeentje in ^uié en
Ijaalbe een bofter, "ïoen beje gefomen loaé, onbecjoc^t ^ij
Seentje'é arm en jeibe, bat bie gebrofen Icaé.
.g)oe beel pijn en fmart £eentje moeit nitflaan, eer jij
Ineber f)er(ïelb luai/ fan if u onmogelijf jeggen. £n luat
^et (ïimjle ié, mijne finbertjeé! beentje §eeft een fïijben
arm gefregen, joobat jij jleebé met moeite eenig luerf fan
berrigten. — ®e folbaat, bie Seentje ongelnffig maafte,
Ijeeft eene flrenge jlraf moeten onbecgaan; boc^ bit becmiu'
bert üeentje'é beflagenélüaarbigen toe|lanb niet.
ï3e get)0lgen Jrcr onmattgljeil».
Jansje zoude een beminnelijk meisje zijn, was zij
niet zoo ongehoorzaam. Dikwijls heeft hare moeder
haar gewaarschuwd, om toch matig te zijn in eten en
drinken; maar Jansje stoort zich nergens aan. »Ik
weet mijn eigen best wel," zegt zij in zich zelve en
gaat haren gang.
Kinderen, die zoo denken en handelen, kan het die
goed gaan ?
Op een half uur afstands van Jansje'^ woning, woont,
op eene fraaije buitenplaats, Wel-te-vredén genaamd,
hare tante Doortje.
Deze houdt veel van kinderen en daarom verzoekt
zij nu en dan wel eens meisjes bij zich. Daar kunnen