Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
^oe f)et gcfomeii Icaé; maav l'eentic fonbc nieté anbcr« jeg»
gen, ban bat ^ct gebcucb luaê, tcclui]! }i| jicl; eben buiten
bebonb, om te jïen, Ivat er te boen loaé.
»2:an iS ulue niciUK^gicrigl;eib lueber oorjaat ban al bie
»fc^abc, onbeiigenbe ineib?" ^etnani t;are moeber: »if 3al
»U bie a[leeren."
Üeent|e freeg eene gebucl)te ftraf, en met ^et gelb, bat
jij in ^aren fpaarpot l)ab, ging ^are moeber naar ben loin'
fel om baarboor anbete borben en fc^ioteU te foopen.
iSïen joube jeggen: nu jal l'eent)e jici) irel beteren, niet
Icaar, mijne liefieJ? — ®tj bergiét u. — 3(an Üeentje
moest nog grooter ongeluf oberfomen, eet jij ^are flcabe
eigenfc^ap aflegbe.
2(cf), i'eentje! ^et ii tod; bebroebenb, bat gij niet naar
goeben raab toilt luisteren. ^HJelf boorbeel t)ebt gi( toc§ ban
ulüe nieiUiisgieri3t)eib ? maaft u gebaat &i| alle loelben»
fenbe menfc^)en en finberen. 3'! mtjben u en Icillen nieté
met u te boen Ijcbben, ombat gt) niet Dpf)Oubt, u met bin=
gen te bemoeiien, bie ii niet aangaan.
'25oot eenigen ti)b beeb üeentje eene boobfc^ap boot ^aten
baber. ^eï jlratcn jag jij eene menigte menfc^en
bijeenloopen. i'eentje talmbe niet lang. aan ^aren
pligt te benfen, liep jij et ijlingê f)een en jag toen tluee be«
fcl;onfene jolbaten, bie fruil en fraê boot be ftraat flin«
gerben. ïe folbaten maaften beel getier. 3') troffen fjunne
fabeU en fittten et' mebe ober be |lraat|leenen. P'^ft'-"
li(t) leeg, om niet met ^en in aanrafing te fomen.
i'eentje l)ab et niet genoeg ban: jij luilbe loeten, luat be
solbaten in ben jin ^abben en ^oe alle« jotibe afloopen. 3'!
bolgbe bul be folbaten, en terluijl beje meenben, bat ieen-