Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
>3« hïcc nieté te jieii?" braagte ji) aan een man, bie
^aar boorbi) ging.
»9®ei jcfer!" antlroorbbe bcje: «boe nlre oogen maar
»lri)b open."
l'eentie feerbe terug, }i} bemerfte bat jij gefopt (ca«.
"Xoen jii boorbii be fnapen ging, braagben beje .^aar:
»?H5el, üeentjc! toat jegt gij er ban, Ira^ f;et niet ^eel
»mooi? .Kom, mei^iel bertei er on« ietê ban."
»£aar \vaè nietê tc jien," antlooorbbe £eentje gemelijf.
• Otiet?" hernamen be fnapen: »ban jijt gij 3efer te laat
»gefomen. Jpoor, £eentje! alé er nu treer Irat te jien ii,
»moet gi| Iviat ftarber loopen, geloof onê."
Sefd)aamb fioop i'cent)e Ireg. 3'! geboelbe, bat men
ben fpot met twef.
©ij fnnt Hgtelijf begrijpen, mijne ^art)eê! bat £eentic
jicl) boor hare nieiitülgierigheib bete onaangenaam^eben op
ben halé haalbe; toont boor be nieutoJgietigf)eib gebreben,
berjuimbe ji; telfenS haar toerf, joobat ^et biftoijlé ge=
benrbe, bat, al^ jii haar toerf moeét af hebben, jij er nog
maar naautoeliifê aan begonnen toaé. ®it beroorjaafte haar
gebnrig jïraf, en offcfioon ji) moeber telfenê beterfchap
beloofbe, hielb ji| ebentoel haar tooorb niet, maar bleef bij
hare getooonte.'
Op jeferen mibbag joube &entie be borben cn fchotclé af'
toaëftf)en. ^ertoijl jij baarmebe bejig toaé, hoorfci-' jij »-'en
getoelbig geraak, üeentje Inilterbe met alle aanbacftt, borf)
jij fonbe maar niet bebenfen, toat het jijn jonbe. — ,pet
geraak ftoam naber. — 9iu fonbe jij jid) niet langer be^
btoingen. 3'! blcog be beur uit en feef oberal ronb, en
jiet — toat toaé ^et? Sen man fc^oof een toagen boort,
toaarop eenige traben ijjer lagen.