Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
De gestrafte nieuwsgierigheid.
i'eentje \vaè t)et nieutulgicïigfïe meilje uit be buurt. 3(1«
ji) maar jag, bat er iemanb ^arb ober be jtraat liep, nep
jij aanjlonb«: »^JBaarom loopt bie man joo ^arb? ?J6at
»is er te boen?"
3oDbra jij in be fc^ool floam, braagbe jij aan elf finb,
li'aarmebe jij fpeelbe: »2Bat i)ebt gij ban mibbag gege«
»ten'!" — 'rBat boet lUu baber? — "ïlSSaat i« uloe moeber
»f)een getreeét? if ^eb baar biec of baar gejten."
Sommige finberen tuaren onnoojel genoeg om l)aar ban
alle« te hertellen, maar oof eenigen beantlooorbben bare bra=
gen met loeberbragen, joobat £eentje fonbe merfen, bat
men bet f)aar niet jeggen loilbe.
3(lS Üeentie te §ui« boor ^et glasraam jat te breijen en
jij jag tluee of brie menfd)en op be jlraat bij elfanber |ïaan
praten, ban \vaè Ijet: »be! luat jouben bie elfanber te
»jeggen be66en? ?ö5at boor nieulo« joube er jijn?" —
Sen, tlüee, brie luaè bet breiluerf toeggefmeten en Seentje
ging bij of op een fleinen afjïanb ban ben jfaan luisteren,
om te lueten, loat jij jeiben. — Joei, bat tra« leelijf!
önlang« liep er een man op een brafje ober be jlraat;
miéfcbien bat bij eene boobfc^ap moc«t boen, \vaar baa«t
bij iBa«.
i'eentje jag bem loepen , cn babelijf braagbe jij aan eenigc
fpelenbe fnapen: »^^at iê er te boen?" !Z)c fnapen, bie
be nieutii^gierigbeib ban üeenlje fenben en luien bit regt
berbeelbe, antlooorbben uit fc^ert«: »O, üeentje! ginb« i«
»Ivat mooi« te jien; toe, maaf bat gij er fomt!"
i!eentje liep luat jij loopen fon, bocb itle« li^at jij jag
loa« niet« bijjonber«.