Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
as
Hoe Elsje ook zocht, zij vond geeue kousen. Hare
moeder te vragen, dorst zij niet. Eindelijk herin-
nerde zij zich, dat zij het buurmeisje de kousen had
laten zien.
t Dat is waar zeide zij : » maar waar heb ik ze
»toen neêrgelegd? In de lade? — Op een stoel? —
«Op de tafel? — In de kast? — Of heb ik ze in
»mijn zak gestoken? — Laat zien. — Neen! daar zijn
»ze ook niet in."
Nu moest er het hooge woord uit.
»Heeft moeder mijne nieuwe kousen ook gezien?"
riep zij.
»Uwe nieuwe kousen?" hernam hare moeder: »wel
»neen! gij hebt die zelve geborgen."
»Ik kan ze toch nergens vinden,'* hernam Elsje.
»Dan moet ge maar zoo lang zoeken, totdat gij ze
»hebt" vervolgde hare moeder: »gij kleedt u van daag
»niet eerder aan, voor dat gij de kousen gevonden
»hebt."
Nu aan het zoeken. Alle hoekjes en gaatjes in kis-
ten en kasten werden door gesnuffeld.
Het was reeds laat op den dag, eu nog waren de
kousen niet te regt.
AVaar zouden zij gebleven zijn?
Verscheidene meisjes hadden met Elsje willen spelen ,
doch de moeder zond de meisjes weg, met de woor-
den: »Elsje kan niet speleu. Zij heeft hare kousen
»verloren en is nog niet gekleed." Of Elsje al ween-
de en beloofde van het nooit weder te doen, Jiet
konde niets baten: de moeder hield haar woord.
Dit was wijsselïjk van Elsje's moeder , niet waar,
kindertjes?