Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
» Haver , Willem en Antje Berkhout, Mina Zwanen-
»dons en Toontje van der Spoed bij u mogen komen
«spelen. Verzoekt ze maar tegen vijf uur."
Betje en Gijsbert liepen wat zij loopen konden, om
hunne makkertjes die blijde boodschap te brengen. —
Allen beloofden te zullen komen.
Met het klokslag van vijf uur was het gezelschap
bijeen. Vrouw Honig had eene kamer voor de kin-
deren afgestaan, waar zij zich vrijelijk konden verma-
ken. Een ieder deed nu zijn best. Men zong, men
danste, men speelde zoo veel men konde. Nu en dan
kwam vrouw Honig eens kijken, hoe de kinderen het
maakten, en telkens kregen zij dan eenig lekkers.
Toen de klok zeven uren sloeg, werden de kinde-
ren door vrouw Honig in eene andere kamer gebragt;
maar — wie beschrijft hunne verbazing en verwonde-
ring bij het binnen komen? Daar werd het gezelschap
op wafels en chocolade onthaald. Een ieder mogt daar-
van eten en drinken naar zijn genoegen. Onder den
maaltijd werd er het een en ander'verteld, en zoo
verliep de tijd spoediger, dan men wel wenschte; het
was eerder negen uur dan men dacht. — Eindelijk
moest men scheiden.
Nadat vrouw Honig hartelijk bedankt was voor het
vriendelijk onthaal, ging ieder wèl voldaan naar huis.
Het genoegen van dien avond was oorzaak, dat de
kinderen nog wel eens weder bij elkander wenschten
te zijn. — Willem en Antje Berkhout verzochten daar-
om aan hunne ouders, of hunne speelmakkertjes ook
eens bij ben mogten komen. Dit verzoek werd hun