Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
»oorzaken zich zeiven verdriet. Hunne kleederen zijn
»spoedig versleten en zij hebben zoo doende driemaal
') meer noodig dan anderen. — Als zij wat ouder zijn
»en hun eigen onderhoud moeten verdienen, zullen
»zij door hunne slordigheid dikwijls aan het noodige
»gebrek lijden.
»Onthoud dit wel, mijn kind! en tracht uwe slechte
»gewoonte af te leggen."
Elsje schreide, toen zij hare moeder zoo hoorde spre-
ken, en zij beloofde zich te zullen beteren.
Drie dagen daarna kwam een buurmeisje bij Elsje
spelen. — Elsje liet hare nieuwe kousen aan het meisje
zien. Nu, dat spreekt van zelf, als wij wat moois
of wat nieuws van moeder gekregen hebben, dan la-
ten wij het ook gaarne aan anderen zien. Is het niet
zoo?
Het buurmeisje bekeek de kousen van onderen tot
boven en prees de mooije kleur en het fijne sajet waar-
van ze gebreid waren. Toen men de kousen lang ge-
noeg bekeken had, ging men aan het spelen.
»Ik zal de kousen hier maar zoo lang neder leggen ,
»tot dat ik in huis ga," zeide Elsje, en leide ze toen
op de vensterbank neder.
Na een geruimen tijd gespeeld te hebben, ging men
naar huis. Elsje dacht in het geheel niet aan hare
kousen.
Den volgenden dag was het zondag. Elsje liep naar
de lade, wilde hare kousen krijgen, maar vond ze niet.
»Waar of die nu weer zitten," zeide zij al prutte-
lende in zich zelve: »ik heb ze toch verleden week
»hierin gelegd."