Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
zoude opstaan om ze te bergen, en dikwijls kreeg zij
straf bovendien.
Gij zoudt zeggen, kindertjes! Elsje moest in het
vervolg wel zorgen, dat het niet weder gebeurde,
daar zij wist, dat wanneer zij haar goed niet behoor-
lijk op een' stoel had geborgen, zy telkens moest op-
staan en straf kreeg.
Maar neon! — Elsje was zoo slecht van geheugen,
dat zij het niet onthouden konde.
Als moeder dus, bij het naar bed gaan, niet zeide :
t Elsje! vergeet uwe kleederen niet te bergen," dan
had men eiken avond die grap. Of het voor Elsje's
moeder pleizierig was, dat zij zulk een onachtzaam
kind had, wil ik niet gelooven.
Eens kreeg Elsje op baren verjaardag een paar
nieuwe kousen van hare moeder ten geschenke. Elsje
was er zeer mede in haren schik. Zij bedankte hare
moeder hartelijk, en zeide: »Daar zal ik eens zuinig
«op zijn ! Die zal ik nu goed bewaren !"
»Mogt dat eens waar zijn," hernam hare moeder:
»0, hoe zoude ik mij verheugen! — Elsje!" aldus
vervolgde zij: sgewen u toch aan orde. Het is ge-
it makkelijker, ordelijk te zijn, dan slordig en onacht-
»zaam. Hoe dikwijls gebeurt het, dat gij nu naar het
»een, dan naar het ander, moet zoeken! — Bedenk
n eens, hoe veel tijd gij zoo doende verbeuzelt en ver-
5 waarloost, dien gij, wanneer gij ordelijk waart, op
»eene nuttige wijze zoudt kunnen besteden. Ziet gij
»uwe moeder ooit iets zoeken? Als gij mij om iets
11 vraagt, kan ik het u dan niet terstond geven? In
»het donker zelfs, kan ik vinden , wat ik verlang.
«En hoe gaat het met slordige kinderen! Zij ver-