Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
iDe tweede lettergreep is eene eigenschap, die niet al-
nken aan menschen en kinderen heel leelijk staat; maar
then ook dikivijls ongelukkig maakt.
1) Het geheele woord heteekent iets, waardoor somtijds
tgeheele landen verwoest worden en duizende menschen
ihet leven verliezen.
» Het tweede is ;
»'k Groei liefst in vetten grond,
tik hen niet zuiver rond,
«Noch uitermate groot.
»'fc Ben somtijds, o zoo duur!
»Men eet mij vaak met zuur.
»Heel dikvnjls dat zij schreit,
n Die mij tot spijs bereidt.
Nadat de kinderen zich eenigen tijd bedacht hadden,
zeide Albert: »Het eerste is het woord oorlog en het
«tweede een ui."
» Goed geraden /" riep Willem : t ziedaar, mijn best«
njongen! hebt gij den prijs."
En waarin denkt gij, mijne lezers, dat deze be-
stond? — In een halven wortel.
Albert deelde zijnen prijs met de overige leerlingen,
ook den meester werd een stukje aangeboden , hetwelk deze
met dankbaarheid aannam.
Toen meester en leerlingen aan het knabbelen waren,
kwam vrouw Honig binnen, zeggende: t Meester ! hebben
» de kinderen goed opgepast ?"
Willem. O ja, jufvrouw! allen hebben zich goed en
vlijtig gedragen; doch Albert in het bijzonder. Hij heeft
een prijs verdiend."