Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
ons heimelijk, ging naar Flip en vraagde hem, wat
hem deerde.
»Ach!" riep hij al schreijende: »ik moet voor mij-
»nen vader tabak halen en heb het dubbeltje verloren.
»O, als ik het niet weder vind, zal mijn vader denken,
»dat ik het versnoept heb, en ik zal zeker geduchte
»straf krijgen. — Ach, bad ik het maar weêr!"
Waarom zoude de vader van Flip denken, dat hij
het versnoept had?
Martha had deernis met hem. Ik geloof, dat, als
het lieve kind een dubbeltje gehad had, zij het zeker
aan Flip zoude gegeven hebben. Zonder iets te zeggen,
ging zij aan het zoeken, en ofschoon wij telkens rie-
pen: »Martha! kom toch hier, laat dien deugniet al-
»leen zoeken I" bleef zij evenwel bij haar besluit.
Na langer dan een kwartier uurs gezocht te heb-
ben , had Martha het onuitsprekelijk genoegen, Flip
te kunnen toeroepen : »Hier is het al! Houd nu op
»met weenen!"
Flip durfde Martha niet aanzien. Hij bedankte
haar evenwel heel vriendelijk en liep toen ijlings heen.
Waarom durfde Flip Martha niet aanzien? —
Martha ging weder met ons aan het spelen. O, mijne
liefjes! de glans van vergenoeging blonk op haar gelaat.
En hoe was het met ons gesteld? Ach ! Wij schaam-
den ons, omdat Martha zooveel beter was dan wij. Wij
hebben ons echter voorgenomen, om in vervolg van
tijd zóó te handelen als de goede Martha.
't Kind, dat kwaad met goed vergeldt.
En er grooten prijs op stelt,
And'ren gaarne te vergeven