Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Flip — zoo heette de deugniet — wilde al fluitende
ons voorbij; doch vader pakte hem bij den arm, en
vraagde hem, wat Martha gedaan had, omdat hij den
hond had aangehitst.
Flip zeide op een onbeschaamden toon , dat zij niets
gedaan had, en liet er te gelijk op volgen: »Kan ik
»het helpen, dat zij gevallen is ? Waarom is zij zoo
• mal?"
Vader schudde hem eens fiks door elkander, en zei-
de : 9 heden avond zal ik nog bij uw vader gaan en
• vertellen hem uwe ondeugende handelwijze. — Scheer
»je weg, deugniet!"
Vader bragt vervolgens Martha naar huis en vertel-
de hare moeder het voorgevallene.
Deze beknorde haar niet; want zij wist wel, dat
aan Martha door eigen schuld zoo iets niet zoude
overkomen.
Een geruimen tijd daarna, speelde ik met eenige
meisjes, waaronder ook Martha was, op straat. Wij
hadden, o zoo veel pret. Touwtje springen, het was
een lust om te zien.
Op eens hoorden wij iemand schreijen. Wij keken
naar de plaats, van waar het geschrei kwam. En wat
was het ? — Flip kroop op handen en voeten over den
grond. Hij scheen iets te zoeken en , dit niet kunnende
vinden, was hij beginnen te huilen.
»0!" riepen eenigen van ons: »het is de ondeugende
»Flip; laat hem maar zoeken en schreeuwen; hij doet
»zoo dikwijls een ander uit moedwil kwaad."
Dit was niet braaf gehandeld: wat dunkt u?
Wij speelden vervolgens voort, maar Martha verliet