Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
moest voor moeder eene boodschap doen, en ontmoette
onderweg Martha, die insgelijks eene boodschap deed.
Wij gingen te zamen een eind wegs al pratende voort,
tot dat ik bij den winkel kwam, waar ik wezen moest,
en dus afscheid van haar nam. Martha moest verder.
Toen ik mijne boodschap verrigt had, verliet ik den
winkel en zag Martha op een drafje naar mij toeloo-
pen. Ik wachtte haar: want ik begreep wel, dat zij
zoo hard liep, om weder met mij huiswaarts te kun-
nen keeren.
Haastig voortstappende waren wij spoedig ons huis
genaderd. Ik verzocht haar, om mede naar binnen te
gaan ; maar zij weigerde zulks , omdat hare moeder ge-
zegd had, dat zij spoedig moest terug komen.
Naauwelijks was ik in huis, of ik hoorde het ge-
schreeuw van een meisje.
Vader en ik stoven de deur uit, en niet ver van
ons lag de goede Martha op den grond, terwijl een
groote hond al blaflfend om haar heen liep.
Vader verjoeg den hond met een stok en beurde Mar-
tha op. Haar voorschootje was gescheurd en haar kleedje
was van achteren zoo vol met modder en slijk, dat
men niet konde zien, of het rood of paars was. —
Intusschen waren andere buren en een vreemde man
ook genaderd. Men vraagde Martha, hoe het gekomen
was? doch zij schreide en antwoordde niet.
Eindelijk zeide de vreemdeling: »De jongen , die
«daar ginds aankomt, heeft den hond aangehitst. De
»hond kwam met eene vaart geloopen, sprong toen
»tegen het meisje op, en zij viel. — In plaats, dat
»de kwade jongen zijn hond terug riep, bleef hij
• in de verte staan lagchen."