Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
DE WINTERAVONDEN.
r N L K T D 1 ^ G.
VROUW mma K\ HARE kindertjes.
Lieve Lezers en Tjezeressen /
Het was op den 25 November van het vonjgfejaar,
<}at Gijsbert Honig zijnen achtsten verjaardag zoude
vieren. Zijne zuster Betje wenschte hem al vroeg in
den morgen geluk met de vermeerdering zijner jaren,
en gaf hem tegelijk een mooi prenteboekje ten geschen-
ke, dat het lieve kind voor hare bespaarde centen ge-
kocht had. Gijsbert was daarover zeer verblijd en kus-
te zijne zuster regt hartelijk voor de liefde, die zij aan
hem betoonde.
Toen zij aan het ontbijt waren , kreeg Gijsbert ook
van zijne ouders iets ten geschenke, en zij wenschten
tevens, dat het knaapje steeds vlijtig mogt leeren en
gehoorzaam zijn, opdat hij zoodoende zijnen ouders
tot vreugde mogt zijn. Vervolgens sprak de moeder:
»Lieve kinderen! ik wil u heden avond het genoegen
ïdoen, dat uwe speelmakkertjes. Johannes en Albert
1