Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
I Itieinig luaarbe. ïKaé Jriti 6i) mi), mi| biinft, ban
»joube it nog luet maanben lang ^iec luiKen blijbcn, alé
xgi), mijne liebe ouberé! julfé goeb bonbt, enj."
QSrijbag mibbag na ben fcftooltijb ging 'JriW 'JCnton te=
gemoet. ïoen ^ij een fialf uuc bec luaé, jag (jij ben lva=
gen aanfomen. O, l)oe 6[i)be Inas •€>')
j)et op een bcaf)e, ten etnbe ec toc^ gaaulü te jijn.
eene Verberg ^telb be luagen eben (lil. 3(nton flom
eu uit — en ^oe tlonb ^i) becluonbeit, toen i)\] albaau
ceebé jijiien brienb en fpeelmaffer ^^itê a«"tCDf! SBebeC'
}i|bfd)e Êegroetingen ^abben bipia geen einbe en be eene
bwag bolgbe be anbete.
Èetbe faftenben gingen berbolgenê Ivaubelente naac ^nil.
3lnton tuilbe niet meer ri)ben, nu Jïité bij ^em Ivaé.
5lntonê baber tïonb aan ^et poÉt^uié te tooc^ten. j?et
berluonbei-be ^em, Ji'it^ albaar niet aan te trejfen; maar
nog bceember jag tji] op, toen jijn 3(nton niet in ben loa»
gen jat. ».ß)ebt gij geen fiiaapje 6ij u?" btaagbe ^tj ben
boerman, "^elgehab, mijnbeer!" antluoorbbe beje: s^ij
»ié aan ginbfdx l;ec6erg afge|1apt. jf geloof, bat ^et een
»bi-oebec IraS, bie f)em albaac oploacptte.''
X)e baber Ivecb aangebaan ober be btienblc^ap, bie Jcit^
jegenê 3(ntDn focétcrbe, en ging be beibe brtenben te gemoet.
Jcité luaè- tl;ané cegt in jijn' fc^tf. .^ij (;aalbe jtjn
fpeelgoeb boor ben bag en Imê li'ebev 300 bvolijf a(é te boren.
Q3oar eenigen tijb gingen 5(nton en 'Jeité tuanbelen. ^oen
jij bij eene boerenluoning flcamen, jagen jij albaar tlree
mooije jonge ^onbjel. »0, 3(nton!" riep Jnté/ »jietoc^
• eenl, loelfe liebe biertjeê jijn bat!"
Jrité becjoc{)t ben boer om een ^onbje; boc^ be boer
hnlbe ^em er geen geben, ban tegen betaling ban bijftien