Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
"ï^mis lüaü Jfitê alleen, üïecgen« f)ab bi] lust in. 3<)n
fpcelgoeb Bleef onaangei'oecb, en ec ging geen bag boocÉij,
bat bij niet naaf Sfntonê ging, cm te l^oocen of er
oof ti)bing ban ^em gefomen luaé.
Veertien bagen kiacen reebê becloopen/ en nog loaé ec
geene ti|bing. 2)e oubctó ban 3tntDn norf» Jrité fonben
begrijpen, f)oe bat fluam; Icant et luaé afgefpixfeii, bat
3(nton binnen be beertien bagen fcfertjben joiibe. Jrité at
en bronf bijna niet, joo ftoelbe §em be brees, bat SCnton
een ongeluf joube jijn obecfomen.
ï)e Duberé ^abben beerniê met ben goeben Jdts en jodi»
ten ^em genist te )lellen boor allerlei mooije praat)eé;
maor Jcité loas niet te beranberen. (£inbeli)f beloofben
3Cntonl oubecs te jiillen fd)rijbcn, ^etlcelï ban oof gebeucbe.
ïlKce bagen baarna flram er bel abonbé laat tijbing...
2;abeli)f ging 3(ntonè baber naar ^ïit® / om l)em bie 6li)be
boobfcfeap te brengen. Jrité lag reebê te beb; bod) bij fliep
nog niet, be gebadjte aan 3(nton berbreef alle jTaap uit
jiine üogen. 3Dobra (;ij 2£ntoné baber l)oorbe fprefen,
fprong f)ct beb uit, tcrlui)l bij ^aaêtig braagbe:
'■er tijbing ban Slnton?"
»3«/ antlooorbbe be baber: »jiebaar, leeê jelf
»ben bi'ief maar."
.^et gelaat ban JuitÉ §elberbe onbec ^et lejen ge(;eel en
al op, en gij funt eené iiagaan, l)oe Jï't^ S'cf) geboelbe,
toen ^i] be bolgenbe looorben laé:
»935aafom if niet eerbet gefc^jreben ^eb, ié, ombat if
»i)et plan beb, aan|laanben bti)bag terug te fomen.
»l)eb bier Ineinig bermaaf, ^oeloel Oom en mijne neefjeé
»allel aanluenben om ^et mii aangenaam te mafen.
9 loeet niet, ^oe t)et fomt, telfené ben! if aan ^uié en aan
»Jritê, en jiet — ban ^eeft f)et grootjle bermaaf boor mtj