Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Vol blijdschap sprong Koos van zijne zitplaats op,
vloog Piet om den hals en dankte hem hartelijk voor
zijne mededeelzaamheid. Toen Fidel zag, dat Koos
weer vrolijk was, liep hij al blaffende heen en weder,
zoodat hem het zand om de ooren stoof.
De duif werd gehaald. Zij geleek juist op die van
Koos, en dit vergrootte de vreugde nog meer.
Wat zegt gij, mijne vriendjes! zoudt gij ook wel
een speelmakker willen hebben, gelijk Piet?
'2(iiton en luaren tluee fpeetmaffecé. het be
gelegen^cib maar toeliet, inaren ji) bi) elfanber. .kortom,
jag men 3(nton, men jag 5(lti)b fpeelben ji) te =
brebcn. 9S5at be een luilbe, beeb be anbere gaarne, cn
men ^oorbe ^en jooboenbe nooit fibbelen. 2)e fnaap)es
()ielbcn beel ban elfanber. ^ab 3fnton ieté lefferé, (m)
jonbe ^et, boor nog 300 beel, niet alleen l)e6ben opgegeten,
jonber et jijnen brienb Jrité ban mebe te beelen. Oof
^rité ^anbelbe inlgelt)fé, aU ^ij ieté f)ab. 3(nton en
^rit^ luaren atjoo tluee bvienb)e6, li'aaraan men Iraarlijf
een boorbeelb mag nemen.
QSerleben |aar ging 3(nton geburenbe eenige Ivefen naar
jijnen oom, bie luel tien nren ber ban ^em luoonbe. Jritê
bragt 3(nton naar ben luagen, Inaarmebe lii) bertrcffen
joube. ïoen }ij offc(ieib namen, luaren ji; 300 aange»
baan, aléof ji) elfanber nimmer jouben lueberjien. Jritè
feef ben Icagen na 300 ber ^ij fonbe, terlinjl ftcm be tra»
nen langê be Imngen rolben.