Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Op ben morgen ban paa«cf)maanbag floam 3(nna böigen«
geluoonte horen, of er oof boobfc^iappen te boen loaren.
®e beibe metéje« bertelben terfionb aan 3(nna, loaar jij
met baber en moeber jonben heengaan, en lieten ^are ge»
bulbe netjeê aan 3(nna jien. 3(nna grimlacf)te en traan-
tje« floamen in ^ate oog)e«. ÏOlaria jag f)et.
»^ebt gij geen netje met eijcren, 3(nna?" braogbe jij.
"Sïeen, liebe ÏDïaria! miine moeber f)«ft 3«" gelb om
übet te foopen," antlüoorbbe 3(nna.
»Sn gaat gi| ban ban mibbag oof niet naar ftet loetbe»
»lanb?" lift .Seet|e er op bolgen.
»Oof niet,- liebe .Keetje!" ^ernam 3(nna: »mijne
«moeber jegt, bat if niet netje« genoeg gefleeb ben, om
»baar .yen te gaan; if moet ber^albe in hiii« blijben. J^et
«fpijt mij Irel; maar if moet mijne moeber gehoorjaam
»jijn."
TOaria en .beetje'liepen naar bare moeber.
»£iebe moeber!" jeibe gjlaria: »be arme 3(nna ^eeft
»geen netje met eijeren; mag if b^t mijne aan f)aar geben?
»3f jul ban met .Keetje jamen boen."
»Sn mag 3(nna een fleebje ban mij aan Rebben, liebe
«moeber? en met on« mebe gaan?" braagbe .Keetje.
moeber luerb aangebaan ober be liefbe en goeb^eib,
bie ^are finberen aan 3(nna Ivilben beloijjen. 3ij
f)aar beiben en ^ernam: »93iaria! gij funt uto netje bon^
«ben. !ï)aar f)ebt gij gelb. Jpaal boor 3inna een nieiUu
»eijernetje, if jal er bet noobige in boen. — Oof fan
»3(nna een fleebje en een paar fcf)Ocnen ban .Keetje aan«
»frijgen en jij fan mebe gaan."
33ol breugbe liepen 331aria en .Keetje naar 3(nna, om
baar bat nieulo« te hertellen.
3n ben tijb bat 53ïaria ^et eijenietje ging foopen, liep