Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ly
De kinderlijke liefde van Kaatje had een voordeeligen
invloed op het gestel harer moeder. Langzamerhand nam
zij in krachten toe, en na verloop van een jaar ivas
Kaatje's moeder tveder volkomen gezond.
Bemin uwe ouders, o, mijn kind!
Gij maakt hen 't leven zoet.
Uiv kinderliefde schenkt hun troost
In ramp en tegenspoed.
Doe gij hetgeen , wat hun behaagt.
Gij smaakt ook icare vreugd.
Men prijst u, om uw braaf gedrag ,
Gij leeft dan regt verheugd.
En God, die steeds u gadeslaat.
Die u uwe ouders gaf.
Schenkt u zijn zegen en zijn heil,
Zoo hier, als over 't graf.
"Xluce metsjeé, ?Olai-ia en beetje, joiibcn met ^afc oii=
bcï« op paa^c^maanbag naar een gvoot Ireibelmib gaan,
om baat met ei)cucn te Irerpen. 3ti kregen baarom elf een
netje, lüaacin brie eijeren, een paar appels en tluee plafjeê
fventeBeoob liiacen. ï'e meUjel loacen baarmebe vegt in
fiaai' en berlangben naar ben tijb.
3n be 6uuft Iroonbe een arm, maar braaf meiSie, het
heette "Jfnna. !Dit meisje beeb biflptil« boobfcfiappen boor
be oiiberS ban 53ïaria en .beetje.