Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Te huis gekomen vertelde Kaatje aan hare moeder,
wat zij gedaan had, Be zwakke vrouw liggelden de tra-
nen van blijdschap langs de verbleekte wangen, terwijl
zij Kaatje aan haar hart drukte en met kusjes overlaadde.
Zoodra Kaatje het huiswerk verrigt had, ging zij zitten
breijen. Des morgens vroeg en des avonds laat was zij
bezig. — Geen slaap kwam in hare oogjes. — Het duur-
de niet lang, oJ Kaatje had de kousen af. Zij bragt
ze naar de huisvrouic en — O; welke een vreugde! —
deze prees Kaatje ten hoogste, omdat de kousen zoo
netjes waren gebreid.
t Lief kind !" zeide de vrouw: n heden hebt gij de we-
kelijksche huishuur verdiend, en dit geef ik u bovendien."
Toen stopte zij Kaatje twee dubbeltjes in de hand en kuste
haar regt hartelijk, t Ik zal", vervolgde zij, t zorgen, dat
tgij meerder werk krijgt." Hoe Kaatje zich gevoélde,
toen zij die twee dubbeltjes aan hare moeder konde geven,
en hoe de moeder getroffen was, toen zij de kinderlijke
liefde van Kaatje zag, kan ik u niet zeggen.
Van toen af had Kaatje werk in overvloed, en het
goede kind deed haar uiterste best om het maar af te
krijgen. De toestand van het arme huisgezin werd thans
door Kaatje's werkzaamheid aanmerkelijk verbeterd: want
week op week verdiende zij met breijen, behalve de huis-
huur, nog tusschen de vijftien en achttien stuivers.
Nu en dan kocht Kaatje van het geld, dat zij ontving,
eenige versterkende levensmiddelen voor hare moeder, en
hoeivel de geringe som zulks niet toeliet, deed zij het
toch: tik wil mij liever met wat mindere en geringere
■»spijze behelpen " zeide zij dan, ten geven het aan
t mijne zwakke moeder, opdat die weder gezond en sterk
tmoge worden".