Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
■»kindertjes verdienen; doch thans ontbreekt mij daartoe
»kracht en lust."
De weduwe smolt weg in tranen.
Kaatje hoorde wat hare moeder tot de buurvrouw zeide.
»Wacht," zeide het lieve meisje in zich zelve: zoude
■»tfc, met voor anderen te breijen, niet wat kunnen ver-
»dienen ? Moeder heeft mij het breijen geleerd, en als
nik hel veel doe, zal het ook nog wel aanleeren. Maar,
»hoe krijg ik te breijen ? Kom, ik zal er morgen eens op
i!uitgaan. Onze lieve Heer, hoop ik, zal mijn voorne-
■»men zegenen."
Den volgenden morgen heel vroeg stapte Kaatje naar de
woning van haren huisheer. Aan de vrouvj van dezen gaf
zij haar verlangen te kennen en verzocht haar om raad.
Die vrouw was zeer goedhartig. Gedurende de weken
dat Kaatje's vader ziek was , had zij geen huishuur tviUen
hebben, en toen de vader overleden toas, stelde zij de huur
van zeven op vijf stuivers per week. — Dat deze vrouw
dadelijk gereed was om Kaatje met raad en daad bij te
staan, behoeft u niet te verwonderen. Met liefde luis-
terde zij naar de woorden van het lieve kind en oogen-
blikkelijk haalde zij eenig sajet, waarvan Kaatje haar een
paar kousen zoude breijen. Vol weugde liep Kaatje naar
huis, terwijl zij bij zich zelve zeide: »Ziet, ik dacht wel,
»dat onze lieve Heer mij helpen zoude ! Ik dank U daar-
Kvoor, goede hemelsche Vader! en ik bid ü, geef, dat
tik mijn werk nu ook naar genoegen, mag afmaken."
Zij nam haar voorschootje en veegde zich de traantjes
van de wangen. \
Merlandsch Sclioolniuseum
15! liü ^c ^'insGnsiraa!
^ A-.TST::rdam.