Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
hun uiterste best, om hunne weldoeners, die zij vader
en moeder noemden, genoegen te geven.
De kleine Adolf was nu regt in zijn' schik; hij kreeg
weder eene kleur zoo frisch als eene roos, en als hij
met zijnen broeder in den tuin aan het spelen was,
en deze hem vroeg: » hoe is het nu, Adolf?" dan riep
hij blijmoedig: no . zoo goed, lieve Willem! Gij
»hadt wel gelijk, toen gij zeidet: God vergeet het
»weesje niet."
DE BRAVE DOCHTER.
Kaatje leas nog maar elf jaren oud, toen haar vader
stierf. De vader was eere metselaarsknecht geweest en
had het dagelijksch brood voor zijn huisgezin kunnen ver-
dienen ƒ doch ook niets meer. Liet de vader geene schatten
na, zijne vrouw behoefde zich echter ook niet te bekom-
meren over schulden ; want daarvoor hadden zij gezorgd.
Het wekelijksche geld werd niet alle week verteerd; r^en!
wat niet noodzakelijk behoefde te worden uitgegeven, werd
bespaard. »Er kan een tijd komen ," zeide de vader me-
nigmaal , »dat ik geen werk heb of niet werken kan, en
»dan zouden wij gebrek moeten lijden of anderen lastig
»vaUen,"
Door zulk eene wijze spaarzaamheid, had het huisgezin
gedurende de ziekte van den vader in de behoeften kun-
nen voorzien; maar langzamerhand geraakten de spaar-
penningen op; want waar af gaat en niet bij komt, dat
mindert.
Altijd had men gehoopt, dat de vader weder herstellen
zoude; doch, helaas! de goede man stierf onverwachts